Лiцензiйна угода з кiнцевим користувачем
по використанню програми для ЕОМ «Zona»

Встановлюючи, копіюючи, завантажуючи, використовуючи цю програму для ЕОМ «Zona», здійснюючи доступ до неї, ви даєте згоду з положеннями даного ліцензійної угоди (далі-Угода) c кінцевим користувачем (далі-Користувач) і зобов'язуєтесь їх дотримуватись. Якщо ви не згодні з положеннями Угоди, ви повинні припинити установку і видалити зі свого комп'ютера файли програми для ЕОМ «Zona».

Програма для ЕОМ «Zona» надає користувачам послуги з пошуку, завантаження і перегляду відео-файлів в мережі Інтернет. Користувачеві в якості кінцевого результату пошуку пропонуються прямі посилання на torrent-файли та відео-файли, у разі якщо вони будуть знайдені по заданих Користувачем умовам пошуку.

Використання програми для ЕОМ «Zona» доступно дієздатним фізичним особам, які досягли 18-ти річного віку та емансипованим громадянам.

ТОВ «Дестені Медіа» надає Користувачу персональну, обмежену, невиключну,, вільно анульовані ліцензію на використання програми для ЕОМ «Zona» з метою пошуку та перегляду відео-контенту в мережі «Інтернет».

Програма для ЕОМ «Zona» надає можливість пошуку та перегляду інформації та файлів на будь-яких сайтах мережі «Інтернет». Розробник програми не здійснює контроль та не може відповідати за розміщувану користувачами мережі «Інтернет» інформацію. У програмі для ЕОМ «Zona» та його інформаційній системі відсутні технічні рішення, що здійснюють цензуру та контроль правомірності розміщення в мережі «Інтернет» знайдених за допомогою програми для ЕОМ «Zona» файлів.

Перед переглядом знайденого за допомогою програми для ЕОМ «Zona» контенту Користувач повинен упевнитися, що своїми діями він не порушує охоронювані законом права та інтереси третіх осіб. Власник програми для ЕОМ «Zona» несе відповідальність тільки за інформацію, файли та контент, розміщений на серверах програми для ЕОМ «Zona».

Всі права інтелектуальної власності у відношенні програми для ЕОМ «Zona» належать ТОВ Дестені Медіа - розробнику та власнику програми для ЕОМ «Zona». Користувачі не мають права будь-яким чином розпоряджатися програмою для ЕОМ Zona (здавати в оренду, продавати, розповсюджувати або розпоряджатися будь-яким іншим чином). Користувачу заборонено змінювати в зворотному напрямку, детранслювати, розбивати на частини або як-небудь інакше намагатися дізнатися вихідний код програми для ЕОМ «Zona» або якоїсь його частини.

Для підвищення якості роботи, а так само для більш ефективного розповсюдження контента, під час підключення комп'ютера Користувача до мережі «Інтернет», програма для ЕОМ «Zona» може передавати контент з комп'ютера Користувача іншим Користувачам програми для ЕОМ «Zona», які в цей період часу здійснюють пошук наявного раніше завантаженого Користувачем контенту.

Приймаючи умови Угоди, Ви підтверджуєте та погоджуєтесь шукати та завантажувати контент, описаним вище способом та не заперечуєте, якщо програма для ЕОМ «Zona» буде посилати команди Вашому комп'ютеру в цілях надання Вашого контенту іншим Користувачам. Користувач згоден з тим, що програма для ЕОМ «Zona» буде використовувати процесор та смуги пропускання комп'ютера Користувача з метою забезпечення обміну або передачі контенту від Користувача до Користувача в порядку сприяння функціонуванню програми для ЕОМ «Zona».

Користувач погоджується, що при встановленні програми стартовою сторінкою і пошуком за замовчуванням є плагін Рамблер. Користувач має право самостійно змінити стартову сторінку після установки програми.

Користувач заявляє та гарантує, що він на законних підставах володіє комп'ютером, на який встановлює програму для ЕОМ «Zona». Користувач зобов'язаний видалити будь-які копії програми для ЕОМ «Zona» у разі, якщо його законне право на використання даного комп'ютера закінчилося.

Розробник програми для ЕОМ «Zona» не несе відповідальність за якість контенту, знайденого за допомогою програми для ЕОМ «Zona» в мережі «Інтернет». Користувач зобов'язується самостійно проводити перевірку завантажуваного контенту на наявність в ньому шкідливих програм. Розробник не відповідає за шкоду, заподіяну майну Користувача контентом неналежної якості.

Кожен Користувач в рамках даної угоди зобов'язується використовувати програму для ЕОМ «Zona» виключно для отримання та поширення легального, не обтяженого авторськими та іншими правами контенту, а так само для отримання доступу до послуг, пропонованих ТОВ Дестені Медіа.

Приймаючи умови Угоди, Користувач приймає на себе безумовне зобов'язання не викачувати, не переглядати, не зберігати на матеріальних носіях, не поширювати та не використовувати будь-яким іншим способом будь-яку інформацію та файли, обтяжені авторським, суміжним чи іншим правом, в тому числі розміщену у вільному доступі без згоди правовласника.Користувач розуміє та приймає той факт, що програма для ЕОМ «Zona» не контролює його дії. Відповідальність за протиправні дії користувача, пов'язані з порушенням Закону РФ «Про авторське право та суміжні права», Цивільного Кодексу РФ, Кримінального Кодексу РФ, а так само законодавства країни постійного або тимчасового проживання користувача, несе особисто Користувач.

Контент, знайдений в мережі «Інтернет» за допомогою програми для ЕОМ «Zona», призначений виключно для особистого некомерційного використання. Використання контенту у будь-яких підприємницьких цілях не допускається.

Розробник програми для ЕОМ «Zona», на свій розсуд, без пояснення причин, без справляння штрафів, може припинити надання доступу до сервісів програми для ЕОМ «Zona», або будь-якої їх частини, з повідомленням або без такого.

Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач приймає та усвідомлює, що самостійно несе відповідальність за будь-які свої умисні або ненавмисні протиправні дії. Розробник програми для ЕОМ «Zona» відповідає лише за якість наданої послуги та за контент, розміщений на серверах програми для ЕОМ «Zona».

Користувачу роз'яснено та зрозуміло, що Згідно з правовою позицією Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, вираженої в постанові Президії від 23.12.2008 N 10962/08, провайдер не несе відповідальності за передану інформацію, якщо не він ініціює її передачу, вибирає одержувача інформації, впливає на цілісність переданої інформації.